Sportska elektronika

Sportska elektronika podrazumijeva elektroničke uređaje i opremu koja se koristi za mjerenje i prikazivanje rezultata u natjecateljskim sportovima.


SWISS TIMINGISKRATRADE d.o.o. je zastupnik za Swiss Timing LTD u sljedećim državama:

 • Hrvatska
 • Bosna i Hercegovina
 • Kosovo
 • Sjeverna Makedonija
 • Crna Gora
 • Srbija

ISKRATRADE d.o.o. is an authorized dealer and distributor of Swiss Timing products in the following countries:

 • Croatia
 • Bosnia and Herzegovina
 • Kosovo
 • North Macedonia
 • Montenegro
 • Serbia

PDF Swiss Timing autorizacija za 2020. godinu


ELAK d.o.o. KastavU ponudi imamo i vlastitu proizvodnju sportske elektronike - ELAK semafori, upravljačke tipkovnice te ostala prateća oprema.