Matični sat za jednu satnu grupu ELAK EMC2013D

Integrirano čuvanje vremena u slučaju nestanka napajanja. Jedna satna grupa do 40 sporednih satnih mehanizama. Odabir postavki za minutne ili sekundne satne mehanizme ±24V impuls za sporedne satove. Integrirani automatski punjač akumulatora. Spajanje pomoćnog akumulatora za neprekidni rad sporednih satova. Napajanje 230 V; 50 Hz.
Proizvođač: ELAK
SKU: EMC2013D

PDF Preuzimanje brošure


EMC2013D omogućava upravljanje s jednom grupom
satnih mehanizama.


Putem navigacijskih tipki i jednostavnog ekranskog prikaza
korisnik ima pristup svim potrebnim podacima o statusu
sata, kao i pregled postavki satne grupe.


Sinkronizacija točnog vremena EMC2013D-a vrši se uz pomoć
EGPS302 prijemnika.


EMC2013D ima integrirano čuvanje vremena u
slučaju nestanka napajanja sata. Nakon povratka napajanja.


EMC2013D prikazuje točno vrijeme i datum, nije potrebna intervencija
korisnika.


EMC2013D sadrži integriran automatski punjač akumulatora,
što omogućava bezprekidni rad uređaja.

Postavke za odabir:
- računanje ljetnog/zimskog vremena
- vremenske zone (+13h / -12h)
- postavke vremena i datuma
- prikaz zadnjeg primitka točnog vremena

Dostupne izvedbe EMC-a su:
- Zidna montaža.
- 35mm DIN šinu/ 9 modula.


EMC2013D je komunikacijski kompatibilan s cijelokupnom ELAK
satnom mrežom.
Namjena EMC-a je za uporabu u bolnicama, školama, uredima,
čekaonama, poštanskim uredima i sl.

Oznake proizvoda