Satni sustavi

Satni sustavi su namjenjeni distribuciji točnog vremena u jednom ili više objekata i prostora. Podatak o vremenu se prenosi korisnicima objekta putem satova u analognim i digitalnim izvedbama, a može se proslijeđivati i prema drugim elektrotehničkim i informatičkim sustavima putem digitalne komunikacije.

Centralni dio satnog sustava je matični sat - elektronički uređaj koji prima i čuva informaciju o točnom vremenu, te je proslijeđuje  ostalim uređajima.

Prikaz po stranici

GPS prijemnik točnog vremena EGPS302

GPS Prijemnik točnog vremena. Vremenska točnost 100ns RMS. Stupanj zaštite IP66. Stupanj zaštite od požara UL94-HB. RS485 protokol. Ulazni napon 5-30 VDC.

Javni četverostrani sat sa analognim i digitalnim prikazom vremena i temperature EPC4AD

Integrirano čuvanje vremena u slučaju nestanka napajanja. Točno vrijeme se održava putem EGPS302 prijemnika točnog vremena. Priključak na napajanje javne rasvjete 230 V; 50 Hz. Ugrađeni akumulatori omugućavaju rad sata kada nema napajanja 230 Vac. Veličina digitalnih znamenki 15cm. Vidljivost digitalnog prikaza ~ 70m. Promjer analognog sata 80cm.

Jednostrani analogni sat EAC1030R

Jednostrana izvedba analognog sata. Dimenzije sata 32×32 cm. Jednostavna montaža na zid ili strop. Upravljanje putem matičnog sata. Stupanj zaštite IP40.

Jednostrani analogni sat EAC1040

Jednostrana izvedba analognog sata. Promjer sata 40 cm. Jednostavna montaža na zid ili strop. Upravljanje putem matičnog sata Stupanj zaštite IP40.

Jednostrani analogni sat EAC1040R

Jednostrana izvedba analognog sata. Dimenzije sata 42×42 cm. Jednostavna montaža na zid ili strop. Upravljanje putem matičnog sata. Stupanj zaštite Ip40.

Jednostrani analogni sat EAS1030

Jednostrana izvedba analognog sata. Promjer 30cm, jednostavna montaža na zid ili strop. Upravljanje putem matičnog sata. Stupanja zaštite: IP40