Matični satovi

Matični sat je elektronički uređaj koji zahvaljujući preciznom internom satu čuva podatak o točnom vremenu, a po potrebi ga može ažurirati putem vanjskog izvora kao što je GPS ( prijem signala sa GPS satelita ), NTP ( prijem podatka o točnom vremenu putem računalne mreže - Network Time Protocol ) ili DCF ( prijem radijskog signala sa podatkom o točnom vremenu ).

 

Osnovna funkcija mu je upravljanje mehanizmima sporednih analognih satova u sklopu satnog sustava, a može proslijediti informaciju o točnom vremenu i prema digitalnim satovima koji su dio sustava.

 

Matični sat ima i funkciju programatora - upravljanje funkcija na bazi vremena, poput rasporeda zvonjave u školama, ili upravljanje rasvjetom i drugim elektroničkim sustavima.

 

Matični sat sadrži jedan ili više impulsnih izlaza ( 24 V DC ) za pogon sporednih mehanizama analognih satova. Impulsni izlazi i sporedni mehanizmi mogu biti minutni ili sekundni.

 

Svi modeli osim najosnovnijeg EMC2013D su opremljeni sa Ethernet sučeljem za spajanje u računalnu mrežu ( LAN ) i omogućuju pristup web sučelju matičnog sata za podešavanje i programiranje.

 

Modeli sa programatorom imaju 4 relejna izlaza ( 230 V, 16 A )  za koje je moguće izraditi individualni vremenski program upravljanja putem web sučelja sata.

 

Model za javni sat se nadograđuje sa Wi-Fi sučeljem i na taj način omogučuje bežični pristup web sučelju matičnog sata.

 

Svi modeli su predviđeni za opcionalno spajanje na baterijsko napajanje 24 V te imaju integrirani punjač.

EMC2013D matični sat DIN9 za jednu satnu grupu

Integrirano čuvanje vremena u slučaju nestanka napajanja. Jedna satna grupa do 40 sporednih satnih mehanizama. Odabir postavki za minutne ili sekundne satne mehanizme ±24V impuls za sporedne satove. Integrirani automatski punjač akumulatora. Spajanje pomoćnog akumulatora za neprekidni rad sporednih satova. Napajanje 230 V; 50 Hz.

EMC2013RD matični sat 19" za dvije satne grupe, sekundni izlaz za jednu grupu

Integrirano čuvanje vremena u slučaju nestanka napajanja Integrirano internetsko sučelje za pregled postavki. Dvije odvojene satne grupe, svaka do 100 sporednih satnih mehanizama. ±24V impuls za sporedne satove. Integrirani automatski punjač akumulatora. Spajanje akumulatora za neprekidni rad sporednih satova, u slučaj nestanka glavnog napajanja. Napajanje 230 V; 50 Hz.

EMC2013S matični sat DIN9 za dvije satne grupe sa programatorom, sekundni izlaz za jednu grupu

EMC2013S ima integrirano čuvanje vremena u slučaju nestanka napajanja. Integrirano internetsko sučelje za pregled postavki. Mogućnost spajanja do 4 zone. Dvije odvojene satne grupe, svaka do 40 sporednih satnih mehanizama. ±24V impuls za sporedne satove. Integrirani automatski punjač akumulatora Spajanje pomoćnog akumulatora za neprekidni rad sporednih satova. Napajanje 230 V; 50 Hz.

EMC2013RS matični sat 19" za dvije satne grupe, sa programatorom, sekundni izlaz za jednu grupu

EMC2013RS ima integrirano čuvanje vremena u slučaju nestanka napajanja. Integrirano internetsko sučelje za pregled postavki. Mogućnost spajanja do 4 zone. Dvije odvojene satne grupe, svaka do 60 sporednih satnih mehanizama. ±24V impuls za sporedne satove. Integrirani automatski punjač akumulatora Spajanje pomoćnog akumulatora za neprekidni rad sporednih satova. Napajanje 230 V; 50 Hz.

EMC2016PC matični sat DIN9 za javne satove do 4 mehanizma

EMC2016PC je izvedba matičnog sata namjenjena za javne satove - ima 4 impulsna izlaza za mehanizme putem kojih je jednostavno individualno podešavanje pojedinog mehanizma.

EGPS302 GPS prijemnik točnog vremena

GPS Prijemnik točnog vremena. Vremenska točnost 100ns RMS. Stupanj zaštite IP66. Stupanj zaštite od požara UL94-HB. RS485 protokol. Ulazni napon 5-30 VDC. Spajanje na matični sat ili na digitalni sat.