Javni satovi

Za potrebe javnih i otvorenih prostora se izrađuju analogni i digitalni satovi raznih dimenzija i veličina.

 

Za dobru vidljivost u slučaju analognih satova se koriste veliki brojčanici i kazaljke, odnosno velika dimenzija znamenke u slučaju digitalnih satova.

EPC4AD Javni četverostrani sat sa analognim i digitalnim prikazom vremena i temperature

Integrirano čuvanje vremena u slučaju nestanka napajanja. Točno vrijeme se održava putem EGPS302 prijemnika točnog vremena. Priključak na napajanje javne rasvjete 230 V; 50 Hz. Ugrađeni akumulatori omugućavaju rad sata kada nema napajanja 230 Vac. Veličina digitalnih znamenki 15cm. Vidljivost digitalnog prikaza ~ 70m. Promjer analognog sata 80cm.