ELAK Atenuator EAT1050

Atenuatori su namijenjeni za regulaciju glasnosti zvučnika. Model 1050 je moguće izraditi u sklopu programa poput VIMAR i ostalih.
Manufacturer: ELAK d.o.o.

Atenuatori su namijenjeni za regulaciju glasnosti zvučnika
spojenih na 100 V liniju u visokoomskim sustavima.
Mogu se ugrađivati u sisteme sa prisilnim uklopom putem
tri vodiča ( a—b –c ). Kada je prisilni uklop aktivan na zvučniku
se dobije nazivna glasnost bez obzira na položaj
atenuatora.
Modeli 1030 i 1050 su namijenjen za ugradnju u standardnu
instalacijsku kutiju promjera 60 mm, dok se model
1150 ugrađuje u pravokutnu instalacijsku kutiju dimenzija
100 × 100 mm.
Modele 1030 i 1050 je moguće izraditi u sklopu programa
poput VIMAR i ostalih.

 

SPECIFIKACIJE:

Priključni napon: 100 V
Najveća dopuštena ukupna snaga zvučnika spojenih na atenuator: 50 W

 

 

 

 

 

 

Kliknite za preuzimanje prospekta (PDF)

 

Product tags