Kontakt

ISKRATRADE d.o.o. Rijeka

OIB: HR75836772939

SWIFT : ESBCHR22
IBAN : HR8924020061100032455
DEVIZNI RAČUN : 71017000-00198358

Sjedište / Headquarters :

Šetalište XIII Divizije 26, HR-51000 RIJEKA, Hrvatska/Croatia

Prodaja, tehnička podrška, adresa za dostavu robe i dokumenata / Delivery and visiting address :

Frlani 10, HR-51215 KASTAV, Hrvatska/Croatia

Tel : +385 51 320 350

Fax: +385 51 320 366

iskratrade@iskratrade.hr

www.iskratrade.hr

Location : https://goo.gl/maps/DdjvePUjfK72