Auerswald

Auerswald Logo

Auerswald je osnovan 1960. kao proizvođač elektroničkih komponenti i namjenskih elektrotehničkih proizvoda. Kroz godine firma se orijentirala na telekomunikacijska rješenja, 1986. je prva Auerswald analogna telefonska centrala krenula u prodaju.


- telefonske centrale za kućne urede ili male urede do 10 internih linija >( SOHO - Small Office / Home Office )<

- telefonske centrale za male urede do 32 interne linije >( Small Office )<

- telefonske centrale za velike urede do 112 internih linija >( Business )<

- digitalni sistemski i IP telefoni >( Wired )<

- bežični IP DECT sustavi >( Wireless )<